Transport

Rządowy program budowy 100 obwodnic przewiduje znaczące zmiany dotyczące drogi krajowej nr 45. Obwodnica Raciborza, wcześniej umieszczona na liście rezerwowej, ma zostać przeniesiona na priorytetową... Czytaj dalej